Zengin Baba Fakir Baba Kitap Özeti

Nasıl zengin olacağını bilmek istersin.

Zengin Baba, Fakir Baba. Robert Kyosaki’nin hikayesi.

Kural 1-Zenginler Para İçin Çalışmaz.

Bura da Mehmet’e bakalım. Her günün her saatini para için harcayarak geçirir. Hayata gerçekten çok kızgın ve neden asla öne çıkamadığını anlamıyor. Diğer tarafta Ahmet var. Ahmet Mehmet ile aynı miktarda para kazanıyor ama Ahmet zamanın çoğunu koleksiyonuna eklemek için aktif yatırımlar aramak için harcıyor. Bu adamların ikisi de aynı miktarda para kazanıyor. Ahmet parasını yatırımlardan kazanırken, Mehmet para için zamanını harcamaktadır.

Kural 2- Finansal Okuryazarlık

Eğer zengin olmak istiyorsan ne kadar para kazandığın ile ilgili değil. Elinde ne kadar para tutabildiğin ile ilgili. Zeka, problemleri çözer ve para kazanır ama zeka olmadan kazanılan para yakında gider. Zengin kimseler aktif yatırımlar yapar, yoksul ve orta sınıftan olanlar pasife yönelirler. Çünkü onları aktif sanır. Zengin olmak için aktif ve pasif arasındaki farkı bilmelisiniz.

Kitaptaki 3. Kural Kendi İşinize Bakın

Kitabın size özetlemek istediği zenginler aktif gelirlerine odaklanırken, diğer herkes bu ilkeyi takip etmek için gelir tablolarını odaklanır. Bu kuralı takip etmek için güçlü bir aktif gelir oluşturup sürdürmeniz gerekir. Bu aktif bir web sitesi veya her ay sizin için pozitif nakit akışı sağlayan bir gayrimenkul olabilir.

Kural 4- Şirketlerin gücü

Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen şirketlerin, zenginlerin en büyük sırlarından biri olduğunu ve hayat oyununu oynamak için daha akıllıca bir yol olarak hizmet ettiklerini bilmiyorsunuzdur.

Kitaptaki 5. Kural Zenginler parayı bulur.

Bu kural, zenginler yatırım fırsatlarını görüyor, olarak özetlenebilir. Hatırlayın büyük fırsatları gözlerinizle göremezsiniz, onları aklınızla görürsünüz. Sahip olduğunuz en güçlü aktifiniz aklınızdır. Eğer iyi eğitildiyse, sizin için çok büyük bir zenginlik yaratabilir. Kitaptaki diğer önemli nokta, gerçek dünyada kazananlar zengin olanlar değil Cesur adımlarla ilerleyenler kazanıyor

Kitabın 6. Kuralı diyor ki; Öğrenmek İçin Çalışın Para İçin Çalışmayın

Bu, zengin insanlar öğrenmek için çalışıyorlar, iş güvencesi için değil, anlamına gelir

Kural 7- Engelleri Aşmak.

Zengin bir insan ve fakir bir insan arasındaki temel fark, korkularını nasıl yönetecekleridir. Mükemmel bir finansal zekanız olsa bile, sizi zengin olmaktan alıkoyacak birkaç önemli engel var. Bu engeller:

Şimdi ise 10 adım ile işe koyulmak.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store