Çoğumuz bugünlerde hayatını kaos gibi hissediyor. Bir şeyden bir diğerine atlarız ve çoğu zaman ne yaptığımızın farkında bile değiliz.Hayatımızın en kötü tarafıda, hayatı aşmamız için hiçbir kuralımızın olmamasıdır. Bazen neyin doğru yada yanlış olduğunu söylemek zor olabilir ve kurallar bu konuda bize gerçekten yardımcı olabilir.

Bugün bu yazıda Jordan Peterson’un…

Robert KYOSAKİ

Video olarak izlemek isterseniz aşağıdaki Youtube videosunu izleyebilirsiniz yada okumaya devam edin :)

Nasıl zengin olacağını bilmek istersin.

Zengin Baba, Fakir Baba. Robert Kyosaki’nin hikayesi.

Robert Kyosak’inin iki babası vardı. Birisi doktora derecesine kadar okumuş, diğer babası sadece 8. sınıfa kadar okumuş. Her iki baba da önemli miktarda paraya sahip olsa da…

Abdulkadir CABUĞA

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store